Partners for perfect solutions
Holland brandingWelkom bij Green Farming

Green Farming is een programma voor Nederlandse tuinbouw toeleveranciers die actief zijn in de export van goederen, diensten, kennis en advisering op de Ethiopische en Keniaanse markt.

Het doel van het programma is om door middel van gezamenlijk optreden de export van Nederlands product te bevorderen en het marktaandeel van de Nederlandse toeleverende sector op de Ethiopische en Keniaanse markt te vergroten. Daarnaast richt het programma zich op het intensiveren van de samenwerking tussen de Nederlandse leden en Ethiopische en Keniaanse bedrijven en organisaties op gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie.

Het programma wordt gecoördineerd door branche organisatie AVAG and Delphy en ondersteund door het Ministerie voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het cluster van bedrijven wordt versterkt door de deelname van Wageningen UR op gebied van onderzoek.
 
Programma pijlers
Twee belangrijke pijlers in het programma zijn
  • Holland Branding: demonstreren van de mogelijkheden en voordelen van het toepassen van hoogwaardige tuinbouw gerelateerde producten en diensten vanuit Nederland in Kenia en Ethiopië
  • Ontwikkeling van duurzame productie systemen in samenwerking met lokale partners die zowel duurzaam zijn op economisch vlak als voor het milieu, maatschappelijk verantwoord zijn en aangepast aan de Ethiopische en Keniaanse condities.
 Inhoud van het programma
Green Farming organiseert een breed scala aan activiteiten ter promotie van de Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers op de Ethiopische en Keniaanse markt. Activiteiten zijn:
  • Uitvoeren van informatie studies op gebied van o.a. markt, technologie, logistiek, juridisch, fiscaal of milieu gebied
  • Organiseren van gezamenlijke beursdeelname, beursbezoeken en presentaties in zowel Nederland, Ethiopië als Kenia
  • Organiseren van seminars op gebied van o.a. technologie, duurzaamheid en samenwerken in Nederland, Ethiopië en Kenia
  • Inhuren van lokale adviseurs
  • Opzetten van een demonstratieproject waarin de mogelijkheden en voordelen van het toepassen van hoogwaardige tuinbouw gerelateerde producten en diensten vanuit Nederland worden gedemonstreerd
  • Organiseren van inkomende en uitgaande handelsmissies voor Ethiopische, Keniaanse of Nederlandse partijen
Naast de business-to-business activiteiten zijn er ook activiteiten op government-to-government vlak. Hierbij vormen economische diplomatie, kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw en de samenwerking op overheidsniveau de belangrijkste onderdelen.
 
Thema’s binnen het programma
De activiteiten op het vlak van business-to-business en government-to-government zullen worden georganiseerd binnen de 5 hoofdthema’s van het programma waarbij binnen elk thema een groep leden actief kan zijn.
 
De 5 thema’s van het programma zijn:
 
1. Water
Irrigatie, recirculatie, wateropslag en behandeling, substraatsystemen
2. Gewas
Teeltsystemen, gewasbescherming, IPM en uitgangsmateriaal
3. Klimaat en Energie
Klimaatscontrole en duurzame energie (zon, biomassa of aardwarmte)
4. Naoogst en Logistiek
Naoogst behandelingen, procedures, import & export, transport en ICT
5. Onderzoek en Kennisuitwisseling
Studies, seminars, capaciteitsopbouw, gezamenlijk onderzoek en testen

 

Om lid te worden of in contact te komen met Green Farming kan middels het contact formulier op de website of stuur een email naar info@greenfarming.nl.